Aktualności

Pomoc materialna - Stypendia i zasiłki szkolne !!!

200830 stypendia szkolne


Podobnie jak w latach ubiegłych, w pierwszych dniach września można ubiegać się o uzyskanie wsparcia materialnego w postaci "stypendium szkolnego" i zasiłku.

Stypendium i zasiłek może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.
Rodziców ubiegających się o przyznanie "stypendium szkolnego" na rok szkolny 2021/2022 prosimy o dokładne zapoznanie się
z dokumentacją wymaganą przez MOPS w Częstochowie. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wypełnione wnioski wraz z niezbędną dokumentacją prosimy składać w szkole do "skrzynki podawczej" mieszczącej się przy portierni.

Termin składania wniosków od 01.09.2021 – 10.09.2021r.

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie "stypendium szkolnego" udziela pedagog szkolny Ewa Latos -  pod numerem tel. 34 362 71 48 w godzinach :

poniedziałek  9.00 - 12.00
wtorek  11.00 - 15.00
środa  11.00 - 14.30
czwartek  10.00 - 11.30
piątek  11.30 - 14.00

 

ZAŁĄCZNIKI:

01. Wniosek Stypendium szkolne 2021-2022
02. Oświadczenie osoby dochód ryczałt 2021-2022
03. Oświadczenie działalności na zasadach ogólnych
04. Oświadczenie z działalności gosp. na zasadach ogólnych rozpoczętej w roku bieżącym
05. Oświadczenie osoby praca dorywcza 2021-2022
06. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium
07. Wniosek Zasiłek Szkolny
08. Zaświadczenie o dochodach - ETAT
09. WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 2021-2022
10. Zaświadczenie dochód z Centrum Integracji Społecznej