Aktualności

Kampania Pola Nadziei w naszej szkole

Wieloletnią tradycją naszej szkoły, jest udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Uczniowie w każdym roku biorą udział w kampanii „Pola Nadziei”. Polega ona na rozprowadzaniu cebulek żonkila, a następnie sadzenie ich w ogrodach szkolnych lub domowych. W ten sposób pozyskane środki przekazujemy na rzecz ludzi chorych.

W dniach od 16 - 28 października 2015 roku odbyła się kwesta na zakup cebulek żonkila. 3 października uczniowie sadzili cebulki przed szkołą. Akcja charytatywna cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Zestawienie zakupionych cebulek w poszczególnych klasach:

 • Klasa 1a - 12 cebulek
 • Klasa 1b - 11 cebulek
 • Klasa 1c - 23 cebulki
 • Klasa 1d - 24 cebulki
 • Klasa 2a - 16 cebulek
 • Klasa 2b - 21 cebulek
 • Klasa 2c - 21 cebulek
 • Klasa 3c - 6 cebulek
 • Klasa 4a - 15 cebulek
 • Klasa 4b - 9 cebulek
 • Klasa 5a - 1 cebulka
 • Klasa 5b - 7 cebulek
 • Klasa 6a - 4 cebulki
 • Klasa 6b - 7 cebulek
 • Klasa 6c - 3 cebulki

Zebrano 360 zł - cała kwota została przekazana do częstochowskiego hospicjum.

Poprzez nasze zaangażowanie w to dzieło, staliśmy się bardziej wrażliwi na cierpienie innych, a nasza postawa wyraża współczucie i troskę o ludzi chorych. Nad przebiegiem akcji czuwała pani Bożena Kukla oraz wychowawcy klas.