Dokumenty do pobrania

Statut Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 29 rok szkolny 2017/2018

 • Harmonogram naboru do szkół podstawowych (pdf)
 • Zasady rekrutacji (pdf)
 • Zgłoszenie do szkoły obwodowej w Częstochowie (pdf)
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej w Częstochowie (pdf)
 • Oświadczenie - samotne wychowywanie dziecka (pdf)
 • Oświadczenie - rodzina wielodzietna (pdf)

Świetlica szkolna

 • Regulamin świetlicy szkolnej działającej w SP29 w Częstochowie (pdf) (doc)
 • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (pdf)

Ubezpieczenie uczniów

 • Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU Plus (pdf)

Procedury Bezpieczeństwa

 • Procedury Bezpieczeństwa nr 1 (pdf)
 • Procedury Bezpieczeństwa nr 2 (pdf)

Druki zwolnienia z Wychowania Fizycznego

 • zwolnienie z WF całkowite (pdf)
 • zwolnienie z WF częściowe (pdf)