Dokumenty do pobrania

Statut Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie

 • Statut  - 1.09.2020 (pdf)


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 29 rok szkolny 2017/2018

 • Harmonogram naboru do szkół podstawowych (pdf)
 • Zasady rekrutacji (pdf)
 • Zgłoszenie do szkoły obwodowej w Częstochowie (pdf)
 • Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej w Częstochowie (pdf)
 • Oświadczenie - samotne wychowywanie dziecka (pdf)
 • Oświadczenie - rodzina wielodzietna (pdf)


Świetlica szkolna

 • Regulamin świetlicy szkolnej działającej w SP29 w Częstochowie (pdf) (doc)
 • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (pdf)


Ubezpieczenie uczniów

 • Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU Plus (pdf)


Procedury Bezpieczeństwa

 • Procedury Bezpieczeństwa nr 1 (pdf)
 • Procedury Bezpieczeństwa nr 2 (pdf)


Druki zwolnienia z Wychowania Fizycznego

 • zwolnienie z WF całkowite (pdf)
 • zwolnienie z WF częściowe (pdf)


Regulaminy

 • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego  (pdf)
 • Procedury dotyczące korzystania przez uczniów z szatni i szafek uczniowskich  (pdf)

 

 • Zgoda na udział w programie "Mleko i owoce w szkole"  (pdf)