Statut Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie


Programy


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 29 rok szkolny 2017/2018


Świetlica szkolna


Ubezpieczenie uczniów


Procedury Bezpieczeństwa


Druki zwolnienia z Wychowania Fizycznego


Regulaminy