Kadra

Dyrekcja

 • mgr Iwona Nędzyńska-Mól – dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego. Za cel stawia sobie zapewnienie dobrych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia opartego na poczuciu bezpieczeństwa, a także tworzenie szkoły przyjaznej najmłodszym. Dąży do tego, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do radzenia sobie we współczesnym świecie.
 • mgr Beata Chmielarz – wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie.
 • mgr Izabela Bartelt-Adamczyk – wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą. (eTwinning, Erazmus+).

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Bogumiła Skubała  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy Ib. Prowadzi zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 • mgr Maria Izabela Gadnicka  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ia. Zainicjowała współpracę szkoły ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów w Częstochowie. Prowadzi Koło Sympatyków Harcerzy Szarych Szeregów dla klas I-III oraz koło muzyczne „Młodzi Artyści” dla uczniów uzdolnionych z klas I-III. Przygotowuje uczniów do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych, matematycznych. Jest organizatorem wieczornicy patriotycznej.
 • mgr Bożena Jędryszczak-Charuba  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIa. Współpracuje z kombatantami - Harcerzami Szarych Szeregów, współorganizując dla nich każdego roku „Wieczornicę”. Współorganizuje międzyszkolne konkursy plastyczne. Jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu ortograficznego dla klas I-III pt. „Mistrz Ortografii”.
 • mgr Sylwia Jura  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIb.
 • mgr Ewa Krajewska  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIc. Organizuje wyjścia do teatru, muzeów i filharmonii. Prowadzi zajęcia w systemie „Edukacja przez ruch". Koordynator konkursów matematycznych dla klas I-III. Prowadzi zajęcia dla uczniów interesujących się matematyką. Realizuje Projekt PEWNIAK - pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu..
 • mgr Marzena Wyporkiewicz-Poterek  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIIa.

 Język polski

 • mgr Ewa Bogdał – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, surdopedagog, wychowawca klasy Vc. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. Redaguje stronę internetową szkoły.
 • mgr Katarzyna Głębiewska – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, wychowawca kl. VIIa. Prowadzi koło teatralne BAJOLANDIA, które odnosi szereg sukcesów; przygotowuje uczniów do konkursów z języka polskiego, kaligraficznych, ortograficznych, recytatorskich. Jest szkolnym koordynatorem konkursów polonistycznych. Organizuje wyjścia kulturalne uczniów klas IV-VI. Redaguje stronę internetową szkoły. Inicjator wieczornicy czytelniczej „Czytamy, bo lubimy”.
 • mgr Iwona Knysak – nauczyciel języka polskiego, tyflopedagog, wychowawca klasy IVb.
 • mgr Marlena Stęmplewska – nauczyciel języka polskiego, historii, oligofrenopedagog.
 • mgr Magdalena Walocha – nauczyciel języka polskiego, logopeda. Koordynator ds. promocji szkoły i kontaktu z mediami.

 Język angielski

 • mgr Anna Baros – nauczyciel języka angielskiego. Angażuje się w przygotowanie uczniów do międzyszkolnych i regionalnych konkursów językowych. Oprócz nauczania języka obcego inicjuje i organizuje zajęcia umożliwiające uczniom poznawanie historii, kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych. Współprowadzi Szkolne Koło Caritas.
 • mgr Izabela Bartelt-Adamczyk  wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą. (eTwinning, Erazmus+).
 • Agnieszka Glenc – nauczyciel języka angielskiego, interesuje się metodyką języków obcych oraz tłumaczeniami.
 • mgr Katarzyna Stefańczyk – nauczyciel języka angielskiego. Przygotowuje uczniów do udziału w szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich konkursach językowych. Współprowadzi organizację Młodzieżowa Akademia Życia. Utrzymuje kontakt z międzynarodową grupą teatralną „The Bear Theatre”.
 • mgr Katarzyna Tobijańska – nauczyciel języka angielskiego oraz geografii.
 • mgr Małgorzata Janiszewska – nauczyciel języka angielskiego. Przewodnicząca zespołu nauczycieli języków obcych.

Język niemiecki

 • mgr Ewelina Brodzińska – nauczyciel języka niemieckiego i edukacji dla bezpieczeństwa. Wychowawca klasy IIIe gimnazjum.
 • mgr Magdalena Kempa – nauczyciel języka niemieckiego, etyki oraz nauczyciel wspierający rozwój i edukację osób ze spektrum autyzmu.

Matematyka

 • mgr Joanna Bromek – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IVd. Przewodnicząca zespołu matematyczno-przyrodniczego.
 • mgr Edyta Chłąd – nauczyciel matematyki. Prowadzi kółko matematyczne „Matematyka na wesoło".
 • mgr Agnieszka Kaleta – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IIIb gimnazjum.
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IVc.
 • mgr Ewa Szajbel – nauczyciel matematyki, wychowawca kl. IIIc gimnazjum

Przyroda

 • mgr Edyta Niewczas  nauczyciel przyrody i biologii, wychowawca kl. VIIb. Współpracuje z Częstochowskim Schroniskiem dla Zwierząt. Organizuje na terenie szkoły różnorodne akcje ekologiczne. Co roku organizuje Dzień Ziemi. Opiekunka szkolnego koła LOP dla uczniów kl. IV-VI oraz szkolnego koła „Z przyrodą i historią na Ty”. Prowadzi doradztwo zawodowe.

Historia

 • mgr Elżbieta Chęcińska  nauczyciel historii, wychowawca klasy VIIIb. Opiekun Samorządu Szkolnego. Prowadzi koło historyczne pod nazwą „Z przyrodą i historią na ty”. Szerzy regionalizm. Ponadto organizator zabaw i konkursów dla najmłodszych dzieci.
 • mgr Renata Gajda – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy Va. Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy historycznej wśród młodzieży, przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych.
 • mgr Mariola Szymurska-Kałmuk – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie. Wychowawca klasy IIId gimnazjum. Przewodnicząca zespołu humanistycznego.

WOS

 • mgr Renata Gajda
 • mgr Mariola Szymurska-Kałmuk

Fizyka

 • mgr Anna Węgrzyn – nauczyciel fizyki.

Chemia

 • mgr Edyta Stacherczak – nauczyciel chemii, wychowawca klasy VIIIa, doradca zawodowy.

Biologia

 • mgr Agnieszka Kula – nauczyciel biologii, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.
 • mgr Edyta Niewczas

Geografia

 • mgr Beata Chmielarz
 • mgr Tomasz Mirowski – nauczyciel geografii
 • mgr Katarzyna Tobijańska

Zajęcia techniczne

 • mgr Bożena Kukla  nauczyciel zajęć technicznych, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VIc, wychowawca świetlicy. Prowadzi koło plastyczno-techniczne DECOUPAGE. Uczy empatii poprzez współpracę z hospicjum w Częstochowie.
 • mgr Alina Witczak

Muzyka

 • mgr Monika Itczak  nauczyciel muzyki, wychowawca klasy VIa. Opiekun zespołu wokalno - muzycznego klas IV-VII. Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Zajmuje się oprawą muzyczną wszystkich uroczystości szkolnych.

Zajęcia komputerowe

 • mgr Edmund Drogowski – nauczyciel informatyki, chemii, programista. Wieloletni Starszy Wykładowca Nauk Informatycznych na AJD w Częstochowie; opiekun koła programistycznego.
 • mgr Jakub Kościelny – nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog. Opiekun pracowni komputerowej dawnego gimnazjum, współredaktor strony internetowej szkoły, redaktor BIP. Prowadzi koło komputerowe dla uczniów gimnazjum.

Wychowanie fizyczne

 • mgr Iwona Górawska  nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor piłki siatkowej oraz gimnastyki korekcyjnej, wychowawca kl. VIIIc. Odpowiedzialna za współpracę z Towarzystwem Patriotycznym „Kresy”. Szkolny koordynator ds. RODO.
 • mgr Dariusz Szlubowski – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IIIa gimnazjalnej, trener I klasy o specjalności tenis stołowy. Prowadzi zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Sportowego, we współpracy z klubem sportowym "EXACT SYSTEMS NORWID" Częstochowa - piłka siatkowa chłopców oraz zajęcia SKS tenis stołowy.
 • mgr Dorota Szlubowska – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIb, instruktor piłki koszykowej. Opiekun szkolnego Pocztu Sztandarowego. Prowadzi SKS- piłka koszykow
 • mgr Marzena Małek – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IVa. Prowadzi zajęcia SKS - piłka siatkowa i koszykowa. Przewodnicząca zespołu sportowego.
 • mgr Rafał Nenart  – nauczyciel wychowania fizycznego. Instruktor piłki koszykowej oraz piłki siatkowej. Prowadzi SKS - piłka koszykowa i piłka nożna.

Plastyka

 • mgr Alina Witczak – nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i technicznych, wychowawca klasy Vb; przewodnicząca Zespołu Twórczego.

Zajęcia artystyczne

 • mgr Alina Witczak

Religia

 • s. Beata Gradzik – koordynator Szkolnego Koła Caritas.
 • mgr Ewa Makulec
 • mgr Barbara Rek  nauczycielka religii. Organizator akcji charytatywnych. Z ramienia szkoły współpracuje z Rodziną Szkół Jadwiżańskich. Współprowadzi Szkolne Koło Caritas.

Etyka

 • mgr Magdalena Kempa

Świetlica

 • mgr Joanna Bromek
 • mgr Kamila Babińska – wychowawca świetlicy, nauczyciel historii.
 • mgr Joanna Bromek
 • mgr Edyta Chłąd
 • mgr Monika Itczak 
 • mgr Beata Kokott – wychowawca świetlicy; w pracy z uczniem preferuje indywidualne podejście, bezpośredni kontakt, w relacji interpersonalnej - dialog i aktywizację intelektualną oraz ruchową dziecka.
 • mgr Bożena Kukla
 • mgr Agnieszka Kula
 • mgr Marzena Małek
 • mgr Barbara Marks – wychowawca świetlicy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, organizuje zajęcia artystyczno – techniczne.
 • mgr Iwona Nędzyńska-Mól
 • mgr Tomasz Mirowski
 • mgr Edyta Stacherczak
 • mgr Anna Węgrzyn
 • mgr Małgorzata Złotorowicz

W.D.Ż

 • mgr Renata Gajda
 • mgr Marzena Małek
 • mgr Mariola Szymurska – Kałmuk

Biblioteka

 • mgr Anna Klecha – nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego. Szkolny koordynator ds. programów realizowanych w ramach EFS.
 • mgr Aleksandra Nocoń
 • mgr Joanna Paduch – nauczyciel bibliotekarz, doradca zawodowy.

Pedagog szkolny

 • mgr Ewa Latos  prowadzi zajęcia korekcyjne i wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką. Organizuje pomoc materialną dla uczniów, których rodziny pozostają w trudnej sytuacji materialnej. Prowadzi działalność profilaktyczną, organizując zajęcia mające na celu zapobieganie problemom wychowawczym.
 • mgr Jolanta Majewska – pedagog szkolny, doradca zawodu. Zajmuje się wspieraniem uczniów i rodziców w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych i adolescencyjnych.

Logopeda

 • mgr Martyna Mruszczyk

 

mgr Katarzyna Swodczyk – nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Kocik – pomoc nauczyciela

mgr Andrzej Cieślak – nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa, trener piłki nożnej z uprawnieniami UEFA A

 

 

wychowawcy

 

 • Ia – mgr Izabela Gadnicka
 • Ib – mgr Bogumiła Skubała
 • IIa – mgr Bożena Jędryszczak-Charuba
 • IIb – mgr Sylwia Jura
 • IIc – mgr Ewa Krajewska
 • IIIa – mgr Marzena Wyporkiewicz-Poterek
 • IVa – mgr Marzena Małek
 • IVb – mgr Iwona Knysak
 • IVc – mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz
 • IVd – mgr Joanna Bromek
 • Va – mgr Renata Gajda
 • Vb – mgr Alina Witczak
 • Vc – mgr Ewa Bogdał
 • VIa – mgr Monika Itczak
 • VIb – mgr Dorota Szlubowska
 • VIc – mgr Bożena Kukla
 • VIIa – mgr Katarzyna Głębiewska
 • VIIb – mgr Edyta Niewczas
 • VIIIa – mgr Edyta Stacherczak
 • VIIIb – mgr Elżbieta Chęcińska
 • VIIIc – mgr Iwona Górawska 

 

klasy gimnazjalne:

 • IIIa – mgr Dariusz Szlubowski
 • IIIb – mgr Agnieszka Kaleta
 • IIIc – mgr Ewa Szajbel
 • IIId – mgr Mariola Szymurska - Kałmuk
 • IIIe – mgr Ewelina Brodzińska