Kadra

 

Dyrekcja

 • mgr Iwona Nędzyńska-Mól – dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego. Za cel stawia sobie zapewnienie dobrych warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia opartego na poczuciu bezpieczeństwa, a także tworzenie szkoły przyjaznej najmłodszym. Dąży do tego, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do radzenia sobie we współczesnym świecie.
 • mgr Beata Chmielarz – wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie.

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Bożena Jędryszczak-Charuba  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ib. Współpracuje z kombatantami - Harcerzami Szarych Szeregów, współorganizując dla nich każdego roku „Wieczornicę”. Współorganizuje międzyszkolne konkursy plastyczne. Jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu ortograficznego dla klas I-III pt. „Mistrz Ortografii”.
 • mgr Sylwia Jura  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ia.
 • mgr Anna Kołaczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIb.
 • mgr Ewa Krajewska  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIIb. Organizuje wyjścia do teatru, muzeów i filharmonii. Trener „Edukacja przez ruch". Koordynator konkursów matematycznych dla klas I-III. Prowadzi zajęcia dla uczniów interesujących się matematyką. Realizuje Projekt PEWNIAK - pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu. Koordynator Szkolnego Koła PTTK. Współpracuje z Rodziną Szkół Jadwiżańskich.
 • mgr Anna Krygier- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIc
 • mgr Barbara Marks- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa
 • mgr Marzena Wyporkiewicz-Poterek  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ia.

 Język polski

 • mgr Ewa Bogdał – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, surdopedagog, wychowawca klasy VIIc. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. Redaguje stronę internetową szkoły.
 • mgr Katarzyna Głębiewska – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, wychowawca kl. IVb. Jest szkolnym koordynatorem konkursów polonistycznych. Organizuje wyjścia kulturalne uczniów klas IV-VIII. Redaguje stronę internetową szkoły. Inicjator wieczornicy czytelniczej „Czytamy, bo lubimy”. Opiekun samorządu uczniowskiego.
 • mgr Iwona Knysak – nauczyciel języka polskiego, tyflopedagog, wychowawca klasy VIb. Lider WDN.
 • mgr Magdalena Walocha – nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl.IVa. Koordynator ds. promocji szkoły i kontaktu z mediami.

 Język angielski

 • mgr Anna Baros – nauczyciel języka angielskiego. Angażuje się w przygotowanie uczniów do międzyszkolnych i regionalnych konkursów językowych. Oprócz nauczania języka obcego inicjuje i organizuje zajęcia umożliwiające uczniom poznawanie historii, kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych. Współprowadzi Szkolne Koło Caritas.
 • mgr Izabela Bartelt-Adamczyk –  nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy Va. Egzaminator OKE z zakresu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Szkolny koordynator projektu „Odkryj w sobie talent” .
 • mgr Agnieszka Glenc – nauczyciel języka angielskiego, interesuje się metodyką języków obcych oraz tłumaczeniami. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą (e-Twinning, Erazmus).
 • mgr Karol Opic – nauczyciel języka angielskiego. Koordynator ds. współpracy szkoły z zagranicą (e-Twinning, Erazmus).

Język niemiecki

 • mgr Ewelina Brodzińska – nauczyciel języka niemieckiego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Matematyka

 • mgr Joanna Bromek – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VId. Przewodnicząca zespołu matematyczno-przyrodniczego.
 • mgr Agnieszka Kaleta – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VIIIa.
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz – nauczyciel matematyki, informatyki, wychowawca klasy VIc.
 • mgr Ewa Szajbel – nauczyciel matematyki, wychowawca kl. VIIIb.

Przyroda

 • mgr Edyta Niewczas  nauczyciel przyrody i biologii. Współpracuje z Częstochowskim Schroniskiem dla Zwierząt. Organizuje na terenie szkoły różnorodne akcje ekologiczne. Co roku organizuje Dzień Ziemi. Koordynator projektu „Jurajscy poszukiwacze wiedzy” oraz projektu „Eko detektywi na Jurajskim Szlaku”.  Prowadzi doradztwo zawodowe.

Historia

 • mgr Elżbieta Chęcińska  nauczyciel historii, wychowawca klasy VIa. Opiekun Samorządu Szkolnego. Prowadzi koło historyczne pod nazwą „Z  historią na ty”. Szerzy regionalizm. Organizuje wyjścia kulturalne uczniów klas IV-VIII.
 • mgr Mariola Szymurska-Kałmuk – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie. Przewodnicząca zespołu humanistycznego.

WOS

 • mgr Elżbieta Chęcińska
 • mgr Mariola Szymurska-Kałmuk

Fizyka

 • mgr Elżbieta Woźniak – nauczyciel fizyki.

Chemia

 • mgr Edyta Stacherczak – nauczyciel chemii, doradca zawodowy.

Biologia

 • mgr Agnieszka Kula – nauczyciel biologii, wychowawca kl. IVc. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.
 • mgr Edyta Niewczas

Geografia

 • mgr Beata Chmielarz
 • mgr Agata Niemiec
 • mgr Joanna Podsiedlik

Zajęcia techniczne

 • mgr Bożena Kukla  nauczyciel techniki, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VIIIc. Nauczyciel zajęć kształcących kreatywność. Uczy empatii poprzez współpracę z hospicjum w Częstochowie.
 • mgr Alina Witczak

Muzyka

 • mgr Alina Witczak

Zajęcia komputerowe

 • mgr Jakub Kościelny – nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog. Opiekun pracowni komputerowej nr 2, współredaktor strony internetowej szkoły, redaktor BIP. Prowadzi koło komputerowe dla uczniów klas VII-VIII.
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz

Wychowanie fizyczne

 • mgr Iwona Górawska  nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor piłki siatkowej oraz gimnastyki korekcyjnej, wychowawca kl. VIIa. Odpowiedzialna za współpracę z Towarzystwem Patriotycznym „Kresy”. Szkolny koordynator ds. RODO.
 • mgr Dariusz Szlubowski – nauczyciel wychowania fizycznego, trener I klasy o specjalności tenis stołowy.
 • mgr Rafał Nenart  – nauczyciel wychowania fizycznego. Instruktor piłki koszykowej oraz piłki siatkowej. Prowadzi SKS - piłka koszykowa i piłka siatkowa.

Plastyka

 • mgr Alina Witczak – nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i technicznych, wychowawca klasy VIIb, przewodnicząca Zespołu Twórczego.

Religia

 • s. Beata Gradzik – nauczyciel religii, koordynator Szkolnego Koła Caritas. Organizator akcji charytatywnych.
 • mgr Barbara Rek  nauczycielka religii. Organizator akcji charytatywnych. Z ramienia szkoły współpracuje z Rodziną Szkół Jadwiżańskich.
 • Mgr Agnieszka Wielgus

Etyka

 • mgr Magdalena Kempa

Świetlica

 • mgr Anna Baros
 • mgr Edyta Chłąd
 • mgr Elżbieta Chęcińska
 • mgr Agnieszka Glenc
 • mgr Agnieszka Kula
 • mgr Edyta Niewczas
 • mgr Laura Rozłach
 • mgr Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz

W.D.Ż

 • mgr Ewa Latos
 • mgr Monika Nowotna-Kozar
 • mgr Mariola Szymurska – Kałmuk

Biblioteka

 • mgr Anna Klecha – nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego. Szkolny koordynator ds. programów realizowanych w ramach EFS.
 • mgr Aleksandra Nocoń

Pedagog szkolny

 • mgr Ewa Latos  prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów mających trudności z nauką. Organizuje pomoc materialną dla uczniów, których rodziny pozostają w trudnej sytuacji materialnej. Prowadzi działalność profilaktyczną, organizując zajęcia mające na celu zapobieganie problemom wychowawczym.
 • mgr Kamila Mielczarek

Logopeda

 • mgr Maria Biczyska

mgr Renata Gajda - nauczyciel wspomagający zajęcia rewalidacyjne-wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

mgr Magdalena Kempa - nauczyciel wspomagający zajęcia rewalidacyjne-wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

mgr Beata Kokott – pomoc nauczyciela

mgr Katarzyna Swodczyk – nauczyciel wspomagający, prowadzi zajęcia rewalidacyjne

mgr Beata Dąbrowska – nauczyciel wspomagający

 

 

 

wychowawcy

 

 • 1 a  p. Jura
 • 1 b  p. Jędryszczak-Charuba
 • 2 a  p. Wyporkiewicz-Poterek
 • 2 b  p. Kołaczyk
 • 2 c  p. Krygier
 • 3 a  p. Marks
 • 3 b  p. Krajewska
   
 • 4 a  p. Walocha
 • 4 b  p. Głębiewska
 • 4 c  p. Kula
 • 5 a  p. Bartelt-Adamczyk
 • 6 a  p. Chęcińska
 • 6 b  p. Knysak
 • 6 c  p. Stefaniewicz vel Stachowicz
 • 6 d  p. Bromek
 • 7 a  p. Górawska
 • 7 b  p. Witczak
 • 7 c  p. Bogdał
 • 8 a  p. Kaleta
 • 8 b  p. Szajbel
 • 8 c  p. Kukla