Kalendarz szkoły

Kalendarz szkoły na rok 2019/2020

TERMIN

NAZWA

02.09.2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 10:00.

05.09.2019 r.

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed zebraniami).

 

01.10.2019 r.
02.10.2019 r.
03.10.2019 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty:

  • język polski,
  • matematyka,
  • języki obce nowożytne.

08.10.2019 r.

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 - 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

14.10.2019 r.

Apel z okazji DEN

18.10.2019 r.

Ślubowanie klasy I.

12.11.2019 r.

Zebrania z rodzicami kl. VIII - omówienie wyników próbnych egzaminów.

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed zebraniami).

10.12.2019 r.

Konsultacje z nauczycielami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 - 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

06.12.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Jarmark świąteczny

16 - 21.12.2019r.

Wigilie klasowe:

kl. I-III z wychowawcą
kl. IV- VIII z wychowawcą lub na lekcji religii.

23.12.2019 r. -

01.01.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

02 - 03.01.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

07.01.2020 r.

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami (informacja o sposobie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty).

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej przed zebraniami i konsultacjami).

13 - 26.01.2020 r.

Ferie zimowe.

28.01.2020 r.

Rada Pedagogiczna – KLASYFIKACYJNA.

31.01.2020 r.

Apel podsumowujący osiągnięcia I półrocza.

04.02.2020 r.

Rada Pedagogiczna – PLENARNA.

11.02.2020 r.

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed zebraniami).

 

11.02.2020 r.
12.02.2020 r.
13.02.2020 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty dla klas VII:

  • język polski,
  • matematyka,
  • języki obce nowożytne.

20.02.2020 r.

Dzień Otwarty

10.03.2020 r.

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 - 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

07.04.2020 r.

Zebrania z rodzicami kl. VIII - przypomnienie zasad i procedur egzaminacyjnych

Zebranie z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed zebraniami).

09 - 14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2020 r.
22.04.2020 r.
23.04.2020 r.

  • Egzamin ósmoklasisty – język polski,
  • egzamin ósmoklasisty – matematyka,
  • egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny.

21- 23.04.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

12.05.2020 r.

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 - 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

29.05.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

29.05.2020 r.

Dzień Dziecka – impreza środowiskowa

02.06.2020 r.

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami:

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej przed zebraniami i konsultacjami)

12.06.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

19.06.2020 r.

Rada Pedagogiczna – KLASYFIKACYJNA.

19.06.2020 r.

Apel podsumowujący osiągnięcia II półrocza.

26.06.2020 r.

Rada Pedagogiczna – PLENARNA.

26.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego.

27.06.2020 r. -

31.08.2020 r.

Ferie letnie.