Kalendarz szkoły

Kalendarz szkoły na rok 2018/2019

TERMIN

NAZWA

03.09.2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 10:00.

05.09.2018 r.

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed zebraniami).

 

03.10.2018 r.
04.10.2018 r.
05.10.2018 r.

Próbny egzamin gimnazjalny klas III:

 • część humanistyczna,
 • część matematyczno–przyrodnicza,
 • część języków obcych.

 

03.10.2018 r.
04.10.2018 r.
05.10.2018 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty:

 • język polski,
 • matematyka,
 • języki obce nowożytne.

09.10.2018 r.

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:30 - 17:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

15.10.2018 r.

Ślubowanie klas I.

02.11.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

06.11.2018 r.

Zebrania z rodzicami kl. VIII SP i III G (Omówienie wyników próbnych egzaminów).

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed zebraniami).

11.12.2018 r.

Konsultacje z nauczycielami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:30 - 17:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

17 - 21.12.2018 r.

Wigilie klasowe na lekcji religii kl. III G, 
kl. I-III SP z wychowawcą, kl. IV- VIII SP z wychowawcą lub na lekcji religii.

24.12.2018 r. -

01.01.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

08.01.2019 r.

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami (informacja o sposobie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty).

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej przed zebraniami i konsultacjami).

22.01.2019 r.

Rada Pedagogiczna – KLASYFIKACYJNA.

29.01.2019 r.

Rada Pedagogiczna – PLENARNA.

06.02.2019 r.

Apel podsumowujący osiągnięcia I półrocza.

11 - 24.02.2019 r.

Ferie zimowe.

 

27.02.2019 r.
28.02.2019 r.
01.03.2019 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty dla klas VII:

 • język polski,
 • matematyka,
 • języki obce nowożytne.

12.03.2019 r.

Konsultacje z nauczycielami

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

02.04.2019 r.

Zebrania z rodzicami, przypomnienie zasad i procedur egzaminacyjnych

Zebrania z rodzicami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed zebraniami).

10.04.2019 r.
11.04.2019 r.
12.04.2019 r.

 • Egzamin gimnazjalny - cz. humanistyczna,
 • egzamin gimnazjalny - cz. matematyczno–przyrodnicza,
 • egzamin gimnazjalny -  cz. języków obcych.

10-12.04.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

15.04.2019 r.
16.04.2019 r.
17.04.2019 r.

 • Egzamin ósmoklasisty – język polski,
 • egzamin ósmoklasisty – matematyka,
 • egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny.

15 - 17.04.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

18 - 23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

02.05.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

28.05.2019 r.

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami:

Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:30 - 18:30 (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej przed zebraniami i konsultacjami).

14.06.2019 r.

Rada Pedagogiczna – KLASYFIKACYJNA.

21.06.2019 r.

Rada Pedagogiczna – PLENARNA.

12.06.2019 r.

Apel podsumowujący osiągnięcia II półrocza.

21.06.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego.

22.06.2019 r. -

31.08.2019 r.

Ferie letnie.