Kalendarz szkoły na rok 2020/2021

 

 01.09.2020  

 Rozpoczęcie roku szkolnego wg odrębnego harmonogramu.

 

 Zebrania z rodzicami

 14.09.2020

 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 15.09.2020

 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 

 05.10.2020

 06.10.2020

 07.10.2020

 Próbny egzamin ósmoklasisty:

 j. polski

 matematyka

 Języki obce nowożytne

 13.10.2020

 Konsultacje z nauczycielami

 Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 - 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

 14.10.2020

 DEN

 14.10.2020

 Ślubowanie klasy I

 02.11.2020

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 Zebrania z rodzicami

 09.11.2020

 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 10.11.2020

 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły); zebranie z rodzicami klasy VIII - omówienie wyników próbnych egzaminów

 08.12.2020

 Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 - 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

W trakcie ograniczenia funkcjonowania jednostki konsultacje z Rodzicami odbywają się cotygodniowo zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stornie internetowej szkoły w zakładce „Aktualności”

 21 - 22.12.2020

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 23 - 31.12. 2020

 Zimowa przerwa świąteczna

04 - 17.01.2021

 Ferie Zimowe

 26.01.2021

 Rada Klasyfikacyjna

 29.01.2021

 Rada Plenarna

 29.01.2021

 Apel podsumowujący osiągnięcia I półrocza

 15.02.2021

 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 16.02.2021

 Zebrania z rodzicami klas V-VIII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);

 1 - 3.03.2021

 01.03.2021

 02.03.2021

 03.03.2021

 Próbny egzamin ósmoklasisty dla klasy VII:

 j.polski

 matematyka

 języki obce nowożytne

 01 - 06.04.2021

 Wiosenna przerwa świąteczna

 04.05.2021

 Zebranie z rodzicami klasy VIII – przypomnienie zasad i procedur egzaminacyjnych

 11.05.2021

 Konsultacje z rodzicami, powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godz. 16:00 - 18:00 (zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie internetowej przed konsultacjami).

 25 - 27.05.2021

 25.05.2021

 26.05.2021

 27.05.2021

 Egzamin ósmoklasisty

 j.polski

 matematyka

 język obcy nowożytny

 25 - 27.05.2021

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 24.05.2021

 Zebrania z rodzicami klas I-IV (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły)

 25.05.2021

 Zebrania z rodzicami klas V-VII (zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły);

 01.06.2021

 Dzień Dziecka – impreza środowiskowa

 01.06.2021

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 04.06.2021

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 18.06.2021

 Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

 21.06.2021

 Apel podsumowujący osiągnięcia II połrocza

 25.06.2021

 Rada Pedagogiczna Plenarna

 25.06.2021

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 26.06 - 31.08.2021

 Ferie letnie