Pedagog szkolny

Uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc,
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych.
 2. Wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów.
 5. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 7. Rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.
 8. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 9. Udzielanie rodzicom indywidualnych porad w zakresie wychowania.
 10. Praca w zespole powołanym do opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 

Pomoc materialna - więcej informacji

Poradnik dla Rodzica

 • Jak zachęcać dziecko do współpracy? - pobierz >>TUTAJ<< (pdf)
 • 10 kroków ku temu by stać się lepszym rodzicem - pobierz >>TUTAJ<< (pdf)

Godziny pracy pedagoga szkolnego

mgr Ewa Latos – szkoła podstawowa, klasy I-VI

 • poniedziałek 11.00 - 16.30
 • wtorek 8.00 - 12.00
 • środa 8.00 - 12.30
 • czwartek 11.30 - 16.30
 • piątek 8.00 - 11.00


mgr Jolanta Majewska – szkoła podstawowa, klasy VII-VIII i klasy III gimnazjalne

 • poniedziałek 8.00 - 11.00
 • wtorek 11.30 - 16.30
 • środa 11.30 - 16.30
 • czwartek 8.00 - 11.30
 • piątek 11.00 - 16.30