Insta.Ling - skuteczna nauka słówek

190124 insta ling

We wrześniu 2018 nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu Insta.Ling dla szkół.

Wprowadziliśmy ten program w wybranych klasach, aby umożliwić naszym uczniom naukę słówek z języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzia TIK jakim jest ta aplikacja.

Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.

Korzyści z przystąpienia do Programu

Dla ucznia:

motywowanie do systematycznej pracy

Dla nauczyciela:

Jeśli program się sprawdzi, będziemy w niego angażować kolejne grupy uczniów i nauczycieli.

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy na stronę https://instaling.pl/