Wykaz podręczników

Podręczniki

Drodzy Rodzice, zapraszam do zapoznania się z listem pani Marii Wołk
Dyrektora Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podręczników.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Dotyczy zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.
W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

  • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
  • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.
Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o poinformowanie rodziców o zmianach i o ewentualnej konieczności dokonania powtórnej wpłaty na rzecz organu prowadzącego szkołę.

Maria Wołk
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Wszyscy uczniowie otrzymują podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia we wrześniu w szkole

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika, materiału edukacyjnego, zeszytu ćwiczeń

Autor

 

Wydawnictwo

 

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna

„Ja i Moja Szkoła na nowo”
– podręcznik

„Ja i Moja Szkoła na nowo”
– zeszyt ćwiczeń cz. 1 - 5

J. Faliszewska, G. Lech

J. Faliszewska, G. Lech

MAC

Język angielski

„New English Adventure. Poziom 1” – podręcznik

„New English Adventure. Poziom 1” – zeszyt ćwiczeń

T. Lochowski, C. Bruni

T. Lochowski, C. Bruni

PEARSON

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna

„Ja i Moja Szkoła na nowo”
– podręcznik

„Ja i Moja Szkoła na nowo”
– zeszyt ćwiczeń cz. 1 - 5

J. Faliszewska, G.Lech

J. Faliszewska, G. Lech

MAC

Język angielski

„New English Adventure. Poziom 2” – podręcznik

„New English Adventure. Poziom 2” – zeszyt ćwiczeń

V. Lambert, A. Worrall,
A. Tkacz

V. Lambert, A. Worrall

PEARSON

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna

„Ja i Moja Szkoła na nowo”
– podręcznik

„Ja i Moja Szkoła na nowo”
– zeszyt ćwiczeń cz. 1 - 5

J. Faliszewska, G.Lech

J. Faliszewska, G. Lech

MAC

Język angielski

„New English Adventure. Poziom 3” – podręcznik

„New English Adventure. Poziom 3” – zeszyt ćwiczeń

T. Lochowski, A. Worrall, A.Tkacz

T. Lochowski, A. Worrall

PEARSON

 

KLASA IV

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Autor

 

Wydawnictwo

 

Język polski

„Między nami 4” - podręcznik

„Między nami 4” - zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

A. Łuczak, A. Murdzek,

A. Łuczak, A. Murdzek,

GWO

Język angielski

“English Class A1” - podręcznik

“English Class A1” – zeszyt ćwiczeń

E. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

L. Kilbey, C. Bright

PEARSON

Muzyka

„Lekcja muzyki 4” - podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

NOWA ERA

Historia

„Wczoraj i dziś 4”

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

NOWA ERA

Matematyka

„Matematyka z plusem 4” - podręcznik

„Matematyka z plusem 4” – zeszyt ćwiczeń, wersja c

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

M. Dobrowolska, S. Wojtan,
P. Zarzycki

GWO

Przyroda

„Tajemnice przyrody 4”

M. Marko-Worłowska,
J. Stawarz, F. Szlajfer

NOWA ERA

Technika

„Jak to działa 4”

L. Łabecki, M. Łabecka

NOWA ERA


KLASA V

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Autor

 

Wydawnictwo

 

Język polski

„Między nami 5” - podręcznik

„Między nami 5” – wersja A zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

A. Łuczak, A. Murdzek

A. Łuczak, A. Murdzek,

GWO

Język angielski

“English Class A1+” - podręcznik

“English Class A1+” – zeszyt ćwiczeń

J. Croxford, G. Fruen, A. Tkacz

J. Heath

PEARSON

Muzyka

„Lekcja muzyki 5” - podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

NOWA ERA

Historia

„Wczoraj i dziś 5”

G. Wojciechowski

NOWA ERA

Matematyka

„Matematyka z plusem 5” - podręcznik

„Matematyka z plusem 5” – zeszyt ćwiczeń, wersja c

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Z. Bolałek, M. Dobrowolska,
A. Mysior, S. Wojtan,
P. Zarzycki

GWO

Biologia

„Puls Życia 5”

M. Sęktas, J. Stawarz

NOWA ERA

Geografia

„Geografia 5”

Atlasy do geografii

A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz

WSiP

Technika

„Jak to działa 5”

L. Łabecki, M. Łabecka

NOWA ERA

 

KLASA VI

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Autor

 

Wydawnictwo

 

Język polski

„Między nami 6” - podręcznik

„Między nami 6” – wersja A zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

A. Łuczak, A. Murdzek

A. Łuczak, A. Murdzek,
K. Krzemieniewska-Kleban

GWO

Język angielski

“English Class A2” - podręcznik

“English Class A2” – zeszyt ćwiczeń

S. Zervas, C. Bright, A. Tkacz

J. Heath, C. Bright

PEARSON

Muzyka

„Lekcja muzyki 6” - podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

NOWA ERA

Historia

„Wczoraj i dziś 6”

B. Olszewska,

W. Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski

NOWA ERA

Matematyka

„Matematyka z plusem 6” - podręcznik

„Matematyka z plusem 6” – zeszyt ćwiczeń, wersja c

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Z. Bolałek, M. Dobrowolska,
A. Mysior, S. Wojtan,
P. Zarzycki

GWO

Biologia

„Puls Życia 6”

J. Stawarz

NOWA ERA

Geografia

„Geografia 6”

Atlasy do geografii

A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz

WSiP

Technika

„Jak to działa 6”

L. Łabecki, M. Łabecka

NOWA ERA

 

KLASA VII

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Autor

 

Wydawnictwo

 

Język polski

„Nowe słowa na start 7” - podręcznik

„Nowe słowa na start 7” – zeszyt ćwiczeń

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczewska - Mróz

NOWA ERA

Język angielski

„English Class A2+” - podręcznik

„English Class A2+” – zeszyt ćwiczeń

B. Hastings, S. McKinlay,
A. Tkacz

L. Edwards

PEARSON

Język niemiecki

„Magnet 1” – podręcznik

„Magnet 1” – zeszyt ćwiczeń

G. Motta

G. Motta

Lektor Klett

Muzyka

„Lekcja muzyki 7” - podręcznik

M. Gromek, G. Kilbach

NOWA ERA

Historia

„Wczoraj i dziś 7”

J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak

NOWA ERA

Matematyka

„Matematyka z kluczem 7” - podręcznik

„Matematyka z kluczem 7” – zbiór zadań

M. Braun, A. Mańkowska,
M. Paszyńska, J. Janowicz,
W. Babiański, E. Szmytkiewicz, K. Wej

J. Janowicz

NOWA ERA

Biologia

„Puls Życia 7”

M. Jefimow

NOWA ERA

Chemia

„Chemia Nowej Ery 7”

J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

NOWA ERA

Fizyka

„Świat fizyki 7” - podręcznik

B. Sagnowska, M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska

WSiP

Geografia

„Geografia 7”

„Atlas geografia klasy 7-8”

A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz

WSiP

 

KLASA VIII

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Autor

 

Wydawnictwo

 

Język polski

„Nowe słowa na start 8” - podręcznik

J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczewska - Mróz

NOWA ERA

Język angielski

„Repetytorium ósmoklasisty” - podręcznik

„ Repetytorium ósmoklasisty” – zeszyt ćwiczeń

A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka,

R. Cowen, R. Ranus

A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka,

R. Cowen, R. Ranus

PEARSON

Język niemiecki

„Magnet 2” – podręcznik

„Magnet 2” – zeszyt ćwiczeń

G. Motta

G. Motta

Lektor Klett

Historia

„Wczoraj i dziś 8”

R. Śniegocki, A. Zielińska

NOWA ERA

WOS

„Dziś i jutro” - podręcznik

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski

NOWA ERA

Matematyka

„Matematyka z kluczem 8” - podręcznik

„Matematyka z kluczem 8” – zeszyt ćwiczeń

M. Braun, A. Mańkowska,
M. Paszyńska, J. Janowicz,
W. Babiański, E. Szmytkiewicz, K. Wej

M. Braun, A. Mańkowska,
M. Paszyńska,

NOWA ERA

Biologia

„Puls Życia 8”

B. Sągin, A. Boczrowski,
M. Sękas

NOWA ERA

Chemia

„Chemia Nowej Ery 8”

J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

NOWA ERA

Fizyka

„Świat fizyki 8” - podręcznik

M. Rozenbajgier,
R. Rozenbajgier, D. Szot-Gawlik, M. Godlewska

WSiP

Geografia

„Geografia 8”

„Atlas geografia klasy 7-8”

A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz

WSiP

EDB

„Edukacja dla bezpieczeństwa” - podręcznik

B. Breitkopf, D. Czyżow

WSiP