Konsultacje z nauczycielami

 

Konsultacje z nauczycielami w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odbywa się środkami komunikacji elektronicznej.


POBIERZ
 tabelę w formacie pdf

 


 

Konsultacje dla uczniów klas VIII (aktualizacja)

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

BHP - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia choroby koronawirusowej

BHP - oświadczenie uczniowie niepełnoletni

Procedura - konsultacje uczniów z nauczycielami