Konsultacje z nauczycielami

 

Konsultacje z nauczycielami w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odbywa się środkami komunikacji elektronicznej.


POBIERZ
 tabelę w formacie pdf

 


Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 maja br. na terenie szkoły będą odbywać się konsultacje dla uczniów klasy ósmej. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Harmonogram konsultacji znajduje się w załączniku oraz w zakładce Strefa Ucznia podobnie jak  procedury bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać do czasu konsultacji. Załącznikiem do procedur jest oświadczenie rodziców ucznia, które należy wypełnić i złożyć w szkole przed wejściem na konsultacje.
Od 1 czerwca planowane są także konsultacje dla uczniów wszystkich klas, których harmonogram zostanie wkrótce zamieszczony.

Z wyrazami szacunku,
Iwona Nędzyńska-Mól
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29

 

Konsultacje dla uczniów klas VIII

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

BHP - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia choroby koronawirusowej

BHP - oświadczenie uczniowie niepełnoletni

Procedura - konsultacje uczniów z nauczycielami