Zajęcia pozalekcyjne

 

Konsultacje z nauczycielami w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odbywa się środkami komunikacji elektronicznej.


PRZEJDŹ do strony konsultacji

 


 

Konsultacje dla uczniów klas VIII (aktualizacja) - przejdź do strony