Zajęcia pozalekcyjne

 

HARMONOGRAM PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

Lp.

Nazwisko i imię prowadzącego

Rodzaj zajęć

Termin

Sala

Dla kogo?

1.

Baros Anna

konsultacje

środa 1250 – 1335

(wg potrzeb)

sala 107

klasy I - III

2.

Bartelt-Adamczyk Izabela

konsultacje

środa 1440 – 1525

(wg potrzeb)

sala 19

klasy V – VIII

3.

Bogdał Ewa

konsultacje

czwartek1345 – 1430

(wg potrzeb)

sala 112

klasy VI – VIII

4.

Bromek Joanna

konsultacje

czwartek (I i III)
800 – 845

czwartek (II i IV)
1345 – 1430

sala 210


sala 210

klasa V


klasy VI

5.

Chęcińska Elżbieta

konsultacje

środa 1345 – 1430

(wg potrzeb)

sala 109

klasy IV - VIII

6.

Gadnicka Maria

Z ortografią za pan brat

środa 1250 – 1335

(wg potrzeb)

sala 4

klasa II a

7.

Głębiewska Katarzyna

koło teatralne

konsultacje

czwartek 1440 – 1525

(wg potrzeb)

sala 115

klasy VIII

8.

Górawska Iwona

SKS – piłka siatkowa

SKS – piłka nożna

poniedziałek 1430 – 1530

piątek  1430 – 1530

sala gimnastyczna

klasy IV – VIII

9.

Janiszewska Małgorzata

konsultacje

wtorek 1345 – 1440

(wg potrzeb)

sala 115

klasy VI - VIII

10.

Jędryszczak-Charuba Bożena

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

środa 1440 – 1525

sala 106

klasy III

11.

Kempa Magdalena

koło UNICEF

wtorek 1345 – 1440

(wg potrzeb)

sala 213

klasy VI - VIII

12.

Knysak Iwona

konsultacje

środa 1345 – 1430

(wg potrzeb)

sala 111

klasy Vb,c

VII

13.

Kołaczyk Anna

zajęcia plastyczne

środa 1250 – 1335

sala 10

klasy I - III

14.

Kościelny Jakub

zajęcia z robotyki

piątek  1345 – 1430

sala 4

klasy IV – VIII

15.

Krygier Anna

zajęcia teatralne

poniedziałek 1250 – 1335

sala 9

klasy I – III

16.

Kukla Bożena

konsultacje z chemii

piątek  1440 – 1525

sala 117

klasy VII – VIII

17.

Kula Agnieszka

koło biologiczne

czwartek 1440 – 1525

(co dwa tygodnie)

sala 18

klasy VI – VIII

18.

Nenart Rafał

SKS – piłka koszykowa

wtorek 1530 – 1700

środa 1430 – 1600

czwartek 1440 – 1610

sala gimnastyczna

klasy VII - VIII

klasy IV – VI

19.

Niewczas Edyta

koło przyrodnicze

czwartek 1440 – 1525

(co dwa tygodnie)

sala 18

klasy IV – V

20.

Rek Barbara

koło Jadwiżańskie

piątek  1440 – 1525

(wg potrzeb)

sala 208

klasy VI – VIII

21.

Skubała  Bogumiła

zajęcia dla uczniów
z trudnościami w czytaniu, pisaniu
i liczeniu

środa 1250 – 1335

(wg potrzeb)

sala 102

Klasa II b

22.

Stefaniewicz vel Stachowicz Dorota

zajęcia z robotyki

poniedziałek 1440 – 1525

sala 4

klasy III - V

23.

Stefańczyk Katarzyna

konsultacje

środa 1345 – 1430

(wg potrzeb)

sala 112

klasy V – VIII

24.

Szajbel Ewa

zajęcia wyrównawcze

z matematyki

 

konsultacje

piątek  1440 – 1525

 

piątek  1535 – 1620

(wg potrzeb)

sala 215

 

sala 215

klasy V – VIII

 

klasy V, VII, VIII

25.

Szlubowski Dariusz

SKS – piłka koszykowa

poniedziałek, czwartek

1430 - 1530

sala gimnastyczna

klasy IV – VIII

26.

Szymurska-Kałmuk Mariola

konsultacje

poniedziałek 1345 – 1430

(co dwa tygodnie

wg potrzeb)

sala 109

klasy V-VI

27.

Walocha Magdalena

konsultacje

czwartek 1440 – 1525

(wg potrzeb)

sala 111

klasy IV a, V a, d

28.

Witczak Alina

zajęcia artystyczne

poniedziałek 1440 – 1525

(wg potrzeb)

sala 217

klasy V – VII


UWAGA!
Zajęcia odbywające się wg potrzeb wymagają wcześniejszego ustalenia terminu z nauczycielem przedmiotu. 
Uczeń ma obowiązek każdorazowego informować nauczyciela o woli uczestniczenia w tego typu zajęciach.

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ODBYWAJĄCE SIĘ W RAMACH PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

L.p.

Nazwa zajęć

sala

prowadzący

1.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego (grupa I)

103

Anna Baros

2.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego (grupa II)

103

Anna Baros

3.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego (grupa III)

103

Anna Baros

4.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego (grupa IV)

103

Anna Baros

5.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego (grupa V)

116

Izabela Bartelt-Adamczyk

6.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka niemieckiego (grupa I)

115

Ewelina Brodzińska

7.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka niemieckiego (grupa II)

115

Ewelina Brodzińska

8.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka włoskiego (grupa I)

117

Teresa Wrońska

9.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka włoskiego (grupa II)

117

Teresa Wrońska

10.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki (grupa I)

215

Agnieszka Kaleta

11.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki (grupa II)

215

Agnieszka Kaleta

12.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki (grupa III)

210

Edyta Chłąd

13.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z zakresu konstruowania robotów (grupa I)

4

Jakub Kościelny

14.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z zakresu konstruowania robotów (grupa II)

4

Jakub Kościelny

15.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z zakresu konstruowania robotów (grupa III)

4

Jakub Kościelny

16.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z zakresu konstruowania robotów (grupa IV)

4

Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz

17.

Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z zakresu konstruowania robotów (grupa V)

4

Dorota Stefaniewicz vel Stachowicz

18.

Zajęcia naukowo-techniczne indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym (grupa I)

117

Edyta Stacherczak

19.

Zajęcia naukowo-techniczne indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym (grupa II)

117

Edyta Stacherczak

20.

Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się  indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym (grupa I)

111

Bogusław Snarski

21.

Koło szachowe rozwijające umiejętność uczenia się  indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym (grupa II)

111

Bogusław Snarski

Terminy zajęć są ustalane na dany miesiąc indywidualnie dla każdej grupy