Zajęcia pozalekcyjne

  

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE – ROK SZKOLNY 2018/19

L. p.

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA

RODZAJ ZAJĘĆ

PRZEZNACZONE DLA:

DZIEŃ

   GODZINA    

SALA

1.

Baros Anna

- Konsultacje z języka angielskiego

- Szkolne Koło Caritas

klas 4

klas 7, 8 i III Gim.

piątek (wg potrzeb)

poniedziałek (wg potrzeb)

13:45 – 14:30

14:40 – 15:25

102

112

2.

Bartelt-Adamczyk Izabela

- Konsultacje z języka angielskiego

klas 5

klas IIIa Gim. i IIIc Gim.

środa (wg potrzeb)

czwartek (wg potrzeb)

12:50 – 13:35

15:35 – 16:20

2

21

3.

Bogdał Ewa

- Koło i konsultacje z języka polskiego

klasy 5c

klas 6b, 7b i IIIe Gim.

środa (wg potrzeb)

czwartek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

14:40 – 15:25

112

112

4.

Brodzińska
Ewelina

- Konsultacje z języka niemieckiego

klas 7, 8 i III Gim.

poniedziałek (wg potrzeb)

czwartek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

14:40 – 15:25

111

111

5.

Bromek Joanna

- Koło matematyczne

klas 4d, 5c

klas 8a i 8c

wtorek (wg potrzeb)

wtorek (wg potrzeb)

13:45 – 14:30

14:40 – 15:25

213

215

6.

Chęcińska
Elżbieta

- Koło i konsultacje z historii

klas 6, 7 i 8

klas 6, 7 i 8

środa (wg potrzeb)

piątek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

14:40 – 15:25

21

19

7.

Chłąd Edyta

- Zajęcia dodatkowe z matematyki

klasy 5a

klasy 5b

klasy 4b

klasy 6c

wtorek

wtorek

środa

czwartek

9:50 – 10:35

12:50 – 13:35

8:55 – 9:40

8:00 – 8:45

103

010

103

10

8.

Chmielarz Beata

- Konsultacje z geografii

klas 5b i 5c

klas III Gim.

piątek (wg potrzeb)

piątek (wg potrzeb)

13:45 – 14:30

14:40 – 15:25

19

19

9.

Drogowski
Edmund

- Zajęcia programowania

klas 8

klas III Gim.

wtorek (co 2 tydzień)

wtorek (co 2 tydzień)

14:40 – 16:10

14:40 – 16:10

2

2

10.

Gadnicka
Maria Izabela

- Koło „Młodzi Artyści”

- Koło Sympatyków Harcerzy Szarych Szeregów

klas 1 - 3

klas 1 - 3

I, II czwartek miesiąca

III, IV czwartek miesiąca

12:50 – 13:35

12:50 – 13:35

10

10

11.

Gajda Renata

- Konsultacje z historii

- Konsultacje z WOS-u

klas 4 i 5

klas 8

wtorek, środa
(wg potrzeb)

wtorek (wg potrzeb)

15:35 – 16:20

14:40 – 15:25

109

109

12.

Glenc Agnieszka

- Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

klas 6, 7 i III Gim.

poniedziałek (wg potrzeb)

środa (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

14:40 – 15:25

115

115

13.

Głębiewska
Katarzyna

- Koło teatralne

- Koło i konsultacje z języka polskiego

klasy 7a

klas 5a, 5b, 6a i 7a

poniedziałek (wg potrzeb)

poniedziałek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

15:35 – 16:20

107

107 lub 115

14.

Górawska Iwona

- SKS piłka nożna

- SKS piłka siatkowa

klas 4, 5, 6, 7 i 8

klas 4, 5, 6, 7 i 8

piątek

piątek

14:30 – 15:30

15:30 – 16:30

s. gim.

s. gim.

15.

Gradzik Beata

- Szkolne Koło Caritas

klas 7, 8 i III Gim.

poniedziałek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

112

16.

Itczak Monika

- Zajęcia Szkolnego Chóru

klas 4, 5, 6, 7 i 8

piątek

13:45 – 14:30

105

17.

Janiszewska
Małgorzata

- Konsultacje z języka angielskiego

klas 7 i III Gim.

piątek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

112

18.

Jędryszczak-Charuba Bożena

- Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

klasy 2a

środa

10:45 – 11:30

013

19.

Jura Sylwia

- Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

klasy 2b

wtorek

10:45 – 11:30

013

20.

Kaleta Agnieszka

- Koło i konsultacje z matematyki

klas IIId i IIIe Gim.

klas 7b i IIIb Gim.

środa (wg potrzeb)

piątek (wg potrzeb)

8:00 – 8:45

8:00 – 8:45

213

213

21.

Kempa
Magdalena

- Konsultacje z języka niemieckiego

klas 7, 8 i III Gim.

wtorek (wg potrzeb)

15:35 – 16:20

215

22.

Klecha Anna

- Koło filmowe

klasy 7a

piątek (wg potrzeb)

13:45 – 14:30

6

23.

Knysak Iwona

- Koło i konsultacje z języka polskiego

klasy 4b

klas 8

czwartek

wtorek

13:45 – 14:30

14:40 – 15:25

102

21

24.

Kokott Beata

- Media w edukacji

klas 1, 2 i 3

środa

14:45 – 15:30

011

25.

Kościelny Jakub

- Koło informatyczne

klas 7, 8 i III Gim.

piątek (wg potrzeb)

13:45 – 14:30

2

26.

Krajewska Ewa

- Gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie

klasy 2c

czwartek

8:00 – 8:45

009

27.

Kukla
Bożena

- Zajęcia wyrównawcze z chemii

klas 7 i 8

Piątek

14:40 – 15:25

18

28.

Kula Agnieszka

- Konsultacje z biologii

klasy 5, 7, 8 i III Gim.

środa (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

208

29.

Majewska Jolanta

- Trening ortograficzny

Klas 7, 8 i III G.

wtorek (wg potrzeb)

16:30 – 17:15

208

30.

Małek Marzena

- SKS piłka koszykowa dziewcząt

- SKS piłka siatkowa dziewcząt

klas 7 i III Gim.

klas 7 i III Gim.

wtorek

wtorek

14:30 – 15:30

15:30 – 16:30

s. gim.

s. gim.

31.

Marks Barbara

- Zajęcia artystyczno-techniczne

klas 4, 5, 6, 7, 8 i III Gim.

poniedziałek (wg potrzeb)

13:45 – 14:30

Świetlica

32.

Nenart Rafał

- SKS piłka nożna chłopców

- SKS piłka koszykowa chłopców

- DOS piłka koszykowa

- DOS piłka koszykowa

- DOS piłka koszykowa

klas III Gim.

klas 7, 8 i III Gim.

klas 4, 5 i 6

klas 7, 8 i III Gim.

klas 7, 8 i III Gim.

piątek

wtorek

poniedziałek

wtorek

piątek

8:00 – 8:45

15:35 – 16:20

15:30 – 17:00

16:20 – 17:50

15:30 – 17:00

s. gim.

s. gim.

s. gim.

s. gim. s. gim.

33.

Niewczas Edyta

- Zajęcia przyrodnicze (Liga Ochrony Przyrody)

klas 4, 5, 6 i 7

sobota (raz w miesiącu)

9:00 – 13:00

poza szkołą

34.

Rek Barbara

- Koło misyjne

Klas 4, 5 i 6

wtorek (wg potrzeb)

13:45 – 14:30

013

35.

Skubała Bogumiła

- Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

klasy 1b

piątek

11:50 – 12:35

013

36.

Stacherczak
Edyta

- Konsultacje z chemii 

klas 7, 8 i III Gim.

czwartek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

21

37.

Stefaniewicz
vel Stachowicz Dorota

- Konsultacje z matematyki

klasy 6a, 6b

klasy 4a

klasy 4c

poniedziałek

poniedziałek (II i IV)

poniedziałek (II i IV)

8:00 – 8:45

13:45 – 14:30

12:50 – 13:35

215

107

107

38.

Stefańczyk
Katarzyna

- Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

klas 8 i III Gim.

czwartek

14:40 – 15:25

208

39.

Stęmplowska
Marlena

- Dodatkowe zajęcia z języka polskiego

klas 4a, 4c i 4d

klasy 6c

poniedziałek (I i III tydzień)

czwartek (II i IV tydzień)

13:45 – 14:30

8:00 – 8:45

107

102

40.

Szajbel Ewa

- Konsultacje z matematyki

klas 7, 8 i III Gim.

klas 7, 8 i III Gim.

czwartek

czwartek

14:40 – 15:25

15:25 – 16:20

215

215

41.

Szlubowska
Dorota

- piłka koszykowa

klas 4, 5 i 6

poniedziałek

15:35 – 16:20

s. gim.

42.

Szlubowski
Dariusz

- piłka siatkowa

- tenis stołowy

klasy IIIa Gim.

Klas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

piątek

czwartek

8:00 – 8:45

15:30 – 18:00

s. gim.

s. gim.

43.

Szymurska-Kałmuk Mariola

- Konsultacje z historii i WOS-u

klas III Gim.

czwartek

czwartek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

15:35 – 16:20

109

109

44.

Tobijańska
Katarzyna

- Konsultacje z języka angielskiego

klas 4, 5 i 8

czwartek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

103

45.

Walocha
Magdalena

- Konsultacje z języka polskiego

klas IIIa, IIIb, IIIc, IIId Gim.

czwartek (wg potrzeb)

15:35 – 16:20

116

46.

Węgrzyn Anna

- Konsultacje z fizyki

klas 7, 8 i III Gim.

czwartek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

117

47.

Witczak Alina

- Zajęcia plastyczne

klas 5, 6, 7 i III Gim.

wtorek (wg potrzeb)

14:40 – 15:25

217

48.

Wyporkiewicz-Poterek Marzena

- Zajęcia wyrównawcze

klasy 3a

poniedziałek

11:50 – 12:35

013

 

UWAGA!
Zajęcia odbywające się wg potrzeb wymagają wcześniejszego ustalenia terminu z nauczycielem przedmiotu. 
Uczeń ma obowiązek każdorazowego informować nauczyciela o woli uczestniczenia w tego typu zajęciach.